Terms

 

1:ENGLISH/TERMS & CONDITIONS:
2:DANSK/VILKÅR & BETINGELSER: 

 

1:

GENERAL INFO

All products purchased from this website are sold directly from:

Crème de la Crème à la Edgar
Hallinsgade 28
DK-2100 Copenhagen Ø.
Denmark
CVR nummer: 16 58 46 30

With any purchase you automatically accept the following conditions.

PAYMENT

We accept the following credit cards:
Dankort, E-Dankort, Visa, Visa Elektron, MasterCard, Maestro, JCB and American Express.
We use an encrypted and secure SSL connection and only PBS can read your information.
Neither our company nor any others will be able to read or retract your data.

All prices are included 25% Danish vat, but excluded shipping.

Some countries have local taxes that we are not to be held responsible for.

Payment will not be withdrawn before shipping.

RETURN & EXCHANGE POLICY

You have the right to regret and return your goods within 14 days of receiving them. All returns are on your own expense.
The returned goods has to be unused and in the same condition as when received. All hangtags and labels have to be intact and still on the purchase. Returns will not be accepted without hangtags.
Enclose a copy of your original invoice.
Please return to the same address as written in the general info.

If you want to exchange a product please do it within 10 days of receiving them. All exchange costs are on your own expense.
The product has to be unused and in the same condition as when received. All hangtags and labels have to be intact and still on the purchase. Exchanges will not be accepted without hangtags.
Enclose a copy of your original invoice and a written description of what you wish to receive as an exchange. We are not to be held responsible for any sold out goods.

COMPLAINTS

You have the right to make a complaint about a product. Please make your complaint within 14 days of receiving your package. Enclose a written description of the faults and a copy of your original invoice. If the complaint is met we are not responsible for any sold out products in the meantime.

Shipping costs are on your own expense.

SHIPPING

We ship all goods as packages using Post Danmark the national Danish post service.
In Denmark we deliver within 1-3 days, in Europe we deliver within 3-5 days and in the rest of the world we aim to deliver within 5-9 days.
Post Danmark cooperates with local post services and there can be local delays that we aren’t responsible for.

You can track your package at: When your shipping is confirmed a tracking number will appear so you can track your purchase all the way till your front door.

SHIPPING PRICES

Denmark 50 DKK / 7 €
Scandinavia & Europe 200 DKK / 27 €
Rest of the world 300 DKK / 40 €

PRIVACY

To execute you order we need information about your name, address, telephone number and email address. Due to the Danish Bookkeeping Law we have to keep a record of this information for 5 years.
All your data is safe and will not be given or sold to any other parties. According the Danish Personal Data law you always have the right to the knowledge about which information is kept.

All payment information is entered through an encrypted and secure SSL line. Only PBS can read your information. Neither our company nor any others will be able to read or retract your data.

PICTURES & COLOUR

Every care has been made to ensure that the description and specifications of our products are correct and that the reproduction of colour is as accurate as the production and photographic process allow. However we are not to be held responsible for any variation in colour caused by the browser software or computer system used by the customer.

VINTAGE PRODUCTS

We sell well preserved second hand vintage products. Some are never used. All vintage products are properly washed, ironed and sometimes repaired before selling.
In the description of each vintage product we will specify the preserved condition of the product.

 

 

2:

GENERELT:

Alle produkter købt på denne hjemmeside bliver solgt direkte fra:

Crème de la Crème à la Edgar
Hallinsgade 28
2100 København Ø.
Danmark
CVR nummer: 16 58 46 30

Med ethvert køb accepterer du automatisk de følgende betingelser.

BETALING:

Vi accepterer følgende kredit kort:
Dankort, E-Dankort, Visa, Visa Elektron, MasterCard, Maestro, JCB og American Express
Vi bruger en krypteret og sikker SSL linje og kun PBS kan læse dine oplysninger. Hverken vores firma eller andre kan læse eller få fat i dine data.

Alle priser er inkl. 25 % moms, men eksklusiv forsendelse.

Nogle lande har lokale skatter, som vi ikke kan blive holdt ansvarlige for.

Betalingen bliver ikke trukket før forsendelse.

RETUR & BYTTE POLITIK:

Du har ret til at fortryde dit køb og returnere det inden 14 dage fra den dato du har modtaget det. Alle omkostninger i forbindelse med returneringen er for egen regning.
De returnerede varer skal være ubrugte og i samme stand som ved modtagelsen. Alle mærker og hangtags skal være intakte og stadig sidde på varen. Returnering uden mærker vil ikke bliver godkendt.
Vedlæg en kopi af den originale kvittering.
Send varerne retur til samme adresse, som skrevet under generelt.

Hvis du vil bytte en vare skal det gøres indenfor 10 dage fra du har modtaget den. Alle omkostninger i forbindelse med bytning er for egen regning.
De returnerede varer skal være ubrugte og i samme stand som ved modtagelsen. Alle mærker og hangtags skal være intakte og stadig sidde på varen. Returnering uden mærker vil ikke bliver godkendt.
Vedlæg en kopi af den originale kvittering, samt en skriftlig beskrivelse af hvad du vil modtage i bytte. Vi er ikke ansvarlige for i mellemtiden udsolgte varer.
Send varerne retur til samme adresse, som skrevet under generelt.

KLAGER:

Du har ret til at klage over din vare. Send venligst din klage indenfor 14 dage efter at have modtaget den. Vedlæg en skriftlig beskrivelse af varens fejl og mangler, samt en kopi af den originale kvittering. Hvis din klage bliver godkendt er vi ikke ansvarlige for i mellemtiden udsolgte produkter.

Alle forsendelses omkostninger i forbindelse med din klage er for egen regning.

FORSENDELSE:

Vi sender alle varer som pakke med Post Danmark.
I Danmark leverer vi indenfor 1-3 dage, I Europa leverer vi indenfor 3-5 dage og i resten af verdenen er vores mål at levere indenfor 5-9 dage.
Post Danmark sammenarbejder med mange post selskaber og der kan være lokale forsinkelser vi ikke kan holdes til ansvar for.

Du kan tracke din pakke via: Når afsendelsen er bekræftet modtager du et tracking nummer, så du kan følge dit køb hele vejen til din hoveddør.

FORSENDELSES PRISER:

Danmark 50 DKK / 7 €
Skandinavien & Europa 200 DKK / 27 €
Resten af verden 300 DKK / 40 €

PERSONLIGE OPLYSNINGER:

For at at kunne gennemføre din ordre beder vi om dit navn, adresse, telefon nummer og e-mail adresse. Ifølge Dansk bogførings lov er vi forpligtet til at opbevare disse oplysninger i 5 år.
Alle dine data er sikre og vil ikke blive vist eller solgt videre til andre parter.
Du har ifølge Dansk Person Data lov altid ret til at får oplyst hvilke data vi opbevarer vedrørende dig og dine køb.

Alle betalings oplysninger er givet via en krypteret og sikker SSL linje. Kun PBS kan læse dine data. Hverken os eller andre kan læse eller få fat i dine oplysninger.

BILLEDER & FARVE:

Vi har gjort vores bedste for at sikre os at beskrivelsen og specifikationerne af produkterne er korrekte, samt at gengivelse og reproduktion af farve er så præcis som produktionen og den fotografiske proces tillader. Dog er vi ikke ansvarlige for variationer i farve forsaget af browser software eller computer systemer brugt af kunden.

VINTAGE PRODUKTER:

Vi sælger velholdte second hand vintage produkter. Enkelte er aldrig brugt. Alle vintage produkter er vasket, strøget og i enkelte tilfælde repareret før videresalg.
I vores beskrivelse af det enkelte produkt har vi specificeret standen og eventuelle mangler.